takrawlive

ช่วยในด้านทักษะการเคลื่อนไหวรับลูกอย่างคล่องเเคล่วเเละว่องไว มีการกระโดด ตีลังกา

พื้นที่ของสนามมีความยาว 13.40 เมตร และกว้าง 6.10 เมตร จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ เมื่อวัดจากพื้นสนามสูงขึ้นไป 8 เมตร (พื้นสนามไม่ควรเป็นสนามหญ้าหรือสนามทราย ) เส้นสนาม ขนาดของเส้นสนามทุกเส้นที่เป็นขอบเขตของสนามต้องไม่กว้างกว่า 4 เซนติเมตร ให้ตีเส้นจากกรอบนอกเข้ามาในสนามและถือเป็นส่วนของพื้นที่สนามแข่งด้วย เส้นเขตสนามทุกเส้นต้องห่างจากสิ่งกีดขวางอย่างน้อย 3 เมตร

เส้นกลางมีขนาดกว้างของเส้น2เซนติเมตรโดยจะแบ่งพื้นที่ของสนามออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวาเท่าๆกันเส้นเสี้ยววงกลมที่มุมของสนามของแต่ละด้านตรงเส้นกลางให้จุดศูนย์กลางอยู่ที่ก่งกลางของเส้นกลางตัดกับขอบด้านในของเส้นข้างเขียนเส้นเสี้ยววงกลมทั้งสองด้านรัศมี90เซนติเมตรให้ตีเส้นนขนาดความกว้าง4เซนติเมตรนอกรัศมี90เซนติเมตรวงกลมเสิร์ฟให้รัศมี30เซนติเมตรโดยวัดจากจุดกงกลางของเส้นหลังไปในสนาม 2.45 เมตร และวัดจากขอบด้านนอกของเส้นข้างไปในสนาม 3.05 เมตร แ ละวัดจากขอบด้านนอกของเส้นข้างเข้าไปในสนาม 3.05 เมตร ใช้ตรงจุดตัดจากเส้นหลังและเส้นข้างเป็นจุดศูนย์กลาง ให้เขียนเส้นวงกลมขนาดความกว้าง 4 เซนติเมตร นอกเขตรัศมี 30 เซนติเมตร ( ดูรูปขนาดสนามจากภาคผนวก )

takrawlive

เสามีความสูง1.55เมตร(ผู้หญิง1.45เมตร)ตั้งอยู่อย่างมั่นคงพอที่จะทำให้ตาข่ายตึงโดยต้องทำจากวัสดุที่มีความแข็งแกร่งและมีรัศมีไม่เกิน4เซนติเมตรตำแหน่งของเสา ให้ตั้งหรือวางไว้อย่างมั่นคงนอกสนามตรงกับแนวเส้นกลาง ห่างจากเส้นข้าง 30 เซนติเมตรตาข่ายให้ทำด้วยเชือกอย่างดีหรือไนล่อน

มีรูตาข่ายกว้าง6– 8เซนติเมตร ความกว้างของผืนตาข่าย70เซนติเมตรและความยาวไม่น้อยกว่า6.10เมตรให้มีวัสดุที่ทำเป็นแถบขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร ตรงด้านข้างของตาข่ายทั้งสองด้านจากด้านบนถึงด้านล่างตรงกับแนวเส้นข้างซึ่งเรียกว่า “แถบแสดงเขตสนาม” ตาข่ายให้มีขนาดความกว้าง 5 ซนติเมตร ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยมีเชือกธรรมดาหรือเชือก ไนล่อนอย่างดี ร้อยผ่านแถบและขึงตาข่ายให้ตึงเสมอระดับหัวเสา ความสูงของตาข่ายโดยวัดจากพื้นถึงส่วนบนของตาข่ายที่กึ่งกลางสนามมีความสูง1.52เมตร(ผู้หญิง1.42เมตร)

takrawlive

และวัดตรงเสาทั้งสองด้านมีความสูง1.55 เมตร(ผู้หญิง1.45 เมตร)ลูกตะกร้อต้องมีลักษณะเป็นทรงกลมทำด้วยหวายหรือใยสงเคราะห์ชั้นเดียวมี 12 รู กับ 20 จุดตัดไขว้ หากทำด้วยหวายต้องมีจำนวน 9 – 11 เส้น ขนดของเส้นรอบวงต้องไม่น้อยกว่า 42 เซนติเมตร และไม่มากกว่า 44 เซนติเมตร ( ผู้หญิง 43 – 45 เซนติเมตร) น้ำหนักก่อนใช้แข่งขันต้องไม่น้อยกว่า170กรัมและไม่เกินกว่า180กรัม(ผู้หญิง150–160กรัม)