takrawlive

ตะกร้อลอดห่วงสุดยอดกีฬาไทย คนไทยเล่นตะกร้อมาตังแต่สมัยอยุธยา นับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง

ตะกร้อเป็นการละเล่นของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่ามีมาตั้งแต่สมัยใด โดยมีบันทึกอยู่ในหนังสือของชาวต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทย ว่า คนไทยเล่นตะกร้อมาตังแต่สมัยอยุธยาเลยทีเดียว ประเทศอื่นที่ใกล้เคียงก็เล่นตะกร้อเช่นกัน จำนวนคนเล่นไม่จะกัดจำนวน

อาจเล่นเป็นหมู่คณะหรือเดียวก็ได้ เล่นตามลานกว้าง แรกเริ่มเดิมทีลูกตะกร้อทำมาจากหวาย แต่เพราะมีความหนัก แข็ง ทั้งรูปทรงยังเปลี่ยนตามสภาพอากาศได้อีก จึงได้เปลี่ยนวัสดุเป็นพลาสติกเพื่อให้มีมาตรฐาน และยุติธรรมในการแข่งขันดังที่เห็นทุกวันนี้

takrawlive

การเตะตะกร้อเป็นการที่ผู้เล่นได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วน มีการสังเกต ไหวพริบ ทำให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีความสง่างาม และการเล่นตะกร้อนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยอย่างหนึ่ง ต่อมามีคนไทยเชื้อสายจีน คือ นายยิ้ม สีหน หัวหน้าทีมวัดสิบเป็นผู้จัดตั้งกีฬาไทยที่เรียกว่า “ตะกร้อลอดบ่วง” และเป็นผู้บุกเบิกคิดค้นกติกาวิธีการเล่นจนเป็นตะกร้อลอดห่วงสืบจนถึงปัจจุบัน

ตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาไทยๆ ที่มีความสวยงามทุกท่วงท่า และยังต้องมีทักษะเฉพาะด้านอีกด้วยหลายคนอาจมองตะกร้อลอดห่วงเป็นกีฬาโบราณ ที่มีแต่คนแก่ๆ เล่นแถมยังเล่นยาก แต่ในตอนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนกติกาให้เหมาะสมกับผู้เล่นทุกกลุ่ม ทำให้มีผู้สนใจหันมาเล่นตะกร้อลอดห่วงอย่างแพร่หลายมากขึ้น

วิธีการเล่นตะกร้อลอดห่วง จะมีห่วงอยู่เบื้องสูง ผู้เล่นจะเตะตะกร้อให้โด่งขึ้นไปเข้าห่วง สนามที่ใช้ในการแข่งขันเป็นพื้นราบกว้าง 18 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร อยู่กลางแจ้ง จะแขวนห่วงชัยประกอบด้วยวงกลม 3 ห่วง ขนาดเท่ากัน เส้นผ่าศูนย์กลางปากห่วงกว้าง 45 เซนติเมตร แขวนสูงจากพื้น 5.75 เมตร มีผู้เล่น 1 ชุด มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 คนและไม่เกิน 7 คน ต้องเตะให้ตะกร้อเข้าห่วงชัยให้มากที่สุดในเวลา 40 นาที ซึ่งใช้ท่าเตะ 30 ท่า แต่ละท่ามีคะแนนมากน้อยตามความยากง่าย

takrawlive

ลักษณะของห่วง และลูกตะกร้อ

ลูกตะกร้อที่ใช้มี 3 ขนาด

1.ขนาด 160 กรัม ใช้สาน 8 เส้น
2. ใช้แข่งเซปัคตะกร้อ ขนาด 180 กรัม ใช้สาน 8 เส้น
3. ใช้แข่งตะกร้อลอดบ่วง ขนาด 190-200 กรัม

ขนาดของห่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 นิ้ว นำเหล็กมางอเป็นวงกลม 3 วง ผูกติดกันและใช้เชือกสานเป็นตาข่าย ในสมัยก่อนจะเรียกว่า “ห่วงลาว” ความกว้างของห่วงจะไม่เท่ากัน คือ

ห่วงที่ 1 เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 นิ้ว ห่วงที่ 2 เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว ห่วงที่ 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว ห่วงลาวจะนำมาผูกติดกันเป็นเส้นตรง โดยมีตาข่ายอยู่ด้านในโดยวัดความสูงของก้นห่วงอันสุดท้ายจากพื้น 7 เมตร และมีการนำหดอกไม้ประดิษฐ์มาประดับเพื่อให้เกิดความสวยงาม