คู่ที่ 1 ศรีสะเกษ vs นครปฐม

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 2 ชัยภูมิ vs สุรินทร์

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 3 แพร่ vs มหาสารคาม

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 4 กาฬสินธุ์ vs กรุงเทพธน

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 5 นครปฐม vs แพร่

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 6 สุรินทร์ vs ราชบุรี

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 7 มหาสารคาม vs กาฬสินธุ์

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 8 ศรีสะเกษ vs แพร่

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 9 ชัยภูมิ vs มหาสารคาม

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 10 กาฬสินธุ์ vs สุรินทร์

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 11 สุรินทร์ vs ศรีสะเกษ

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 12 ชัยภูมิ vs ราชบุรี

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 13 แพร่ vs กาฬสินธุ์

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 14 นครปฐม vs มหาสารคาม

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 15 กรุงเทพธน vs สุรินทร์

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 16 ศรีสะเกษ vs ชัยภูมิ

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 17 สุรินทร์ vs นครปฐม

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 18 แพร่ vs ชัยภูมิ

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 19 มหาสารคาม vs กรุงเทพธน

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ vs ราชบุรี

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 21 ชัยภูมิ vs กรุงเทพธน

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 22 สุรินทร์ vs มหาสารคาม

ดูเทปการแข่งขัน