คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ vs ราชบุรี

LIVE

คู่ที่ 21 ชัยภูมิ vs กรุงเทพธน

LIVE

คู่ที่ 22 สุรินทร์ vs มหาสารคาม

LIVE

 

 

 

คู่ที่ 20 ศรีสะเกษ vs ราชบุรี

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 21 ชัยภูมิ vs กรุงเทพธน

ดูเทปการแข่งขัน

คู่ที่ 22 สุรินทร์ vs มหาสารคาม

ดูเทปการแข่งขัน